Salgs- og leveringsbetingelser


Nedenstående  salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra PJ Skovværktøj.  Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige  aftaler mellem køber og PJ Skovværktøj.

 

Dokumentation og  vejledning
Dersom  der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med  leverancen fra PJ Skovværktøj ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning  fra vor side, er denne af vejledende art

Leveringstidspunkt  og transport
Levering  af varer fra PJ Skovværktøj anses for sket, når varen har forladt P.J.  Skovværktøjs lager.
Alle bestillinger sendes med GLS, hvis ikke andet er  aftalt særskilt mellem køber og PJ Skovværktøj - alle forsendelser sker på  købers regning og risiko med mindre andet er aftalt.
Dette betyder at varerne  sendes senest indenfor 48 timer efter modtaget ordre, med mindre der er tale om  restordrer.
Levering på købers adresse i Danmark, vil derfor normalt ske  indenfor 3 dage.
Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således  fraviges. 

Ønsker du at  benytte dig af serviceydelsen: Flexlevering - altså at du oplyser et sted hvor  posten kan stille pakken hvis du ikke er hjemme, ophører GLS erstatningsansvar  når GLS har afleveret pakken på modtageradressen som aftalt. GLS er ikke  ansvarlig for, hvad der sker med pakken når den er henstillet på  modtageradressen, herunder hverken for skader forårsaget af vejrlig eller  tyveri. Det er derfor på eget ansvar hvis ovenstående serviceydelse benyttes, og  www.skovvaerktoej.dk vil ikke  erstatte en eventuelt forsvundet eller ødelagt pakke.


   

 

Risikoen for  varerne
Risikoen for varer bestilt on-line overgår til køber, så  snart varer er afsendt fra P.J. skovværktøjs lager.

Hvis beskadigelsen eller en  evt. forringelse af varen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg  fra købers side, er ansvaret for pakken købers eller GLS. 
Husk at  gemme original emballage, da varen ved evt. reklamation eller skader skal  returneres i original emballage.

 

Reklamation
Eventuelle fejl  eller mangler ved produkter/varer leveret PJ Skovværktøj, skal påberåbes inden 2  måneder efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive og på  forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Dersom du opdager en  fejl, skal du rette henvendelse til PJ Skovværktøj. Du kan som udgangspunkt kun  klage over fejl, der viser sig senest 2 år efter du har fået varen leveret. For  varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den  holdbarhedsperiode, PJ Skovværktøj har stillet dig i udsigt.  

Returret
P.J. Skovværktøj  tilbyder efter aftale og kun efter forudgående aftale at tage nye og ubrugte  varer i original emballage retur, hvis de mod forventning der ikke  svarer til det de bestilte. PJ Skovværktøj skal underrettes uden  forsinkelse hvis der er misforhold mellem det bestilte og det leverede på  mail: info@skovvaerktoej.dk senest 8 dage efter levering. Køber har pligt til at returnere varen i  væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget, dette er også gældende for  den emballage og infoskilte der er på varen. Køber skal selv afholde de  omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. 

Oplysningspligt 
Aftaler  (købsordrer) kan indgås på dansk eller engelsk og opbevares af virksomheden i 5  år, i henhold til bogføringsloven. Det er ikke muligt at tilgå kontrakten  efterfølgende via vores website. Hvis du ønsker, at få tilsendt et nyt eksemplar  af bestillingen eller købsfakturaen pr. e-mail, så send en e-mail til: info@skovvaerktoej.dk

 
Pris og  betaling

Alle  oplyste priser er excl. moms og ab. Nørresundby, men mindre andet er  aftalt.

Betalingsbetingelser  fremgår af fakturaen sammen med det kontonr. hvortil betalingen skal  foretages.

Betaling  skal ske rettidigt og til rette kontonummer.

Sker  betaling ikke til tiden udsendes der rykkerskrivelse samtidigmed at der  pålægges et rykkergebyr på kr. 100,- 

Sker  betaling heller ikke indenfor yderligere 10 dage efter forfaldsdato  beregnes renter fra forfaldsdagen og pr. påbegyndt måned