Når du har indtastet en bestilling på eurohobby.dk er dit navn, telefonnummer, din adresse, emailadresse samt kreditkort indtastet og disse bliver benyttet til ordrehåndtering. Vor pakketransportør GLS får udleveret disse oplysninger - undtagen kreditkortoplysning - i forbindelse med afsendelse af dine varer til din modtageradresse. Vi er forpligtet til at gemme disse oplysninger fremgående af den fremsendte faktura i fem hele regnskabsår og de er således gemt i vort administrative IT-system. Papirer anvendt til ekspedition af din bestilling gemmes nogle få måneder, hvorefter de distrueres. Vi udleverer ikke dine oplysninger til andre end eventuelle offentlige myndigheder, der med lovhjemmel skulle anmode os om det og deler altså ikke dine oplysninger med nogen tredje part.

Dine betalingsoplysninger gemmes af Worldline i overenstemmelse med lovgivningen på området.

Al håndtering af gemte personoplysninger håndteres i overenstemmelse med bestemmelserne i databeskyttelsesloven og persondataforordningen og du vi kunne blive orienteret om, hvad er gemt og eventuelt få fejl rettet ved at anmode herom på hobby@eurohobby.dk


www.eurohobby.dkwww.eurohobby.dk